Top
ADVOKÁT PRAHA VRŠOVICE - volejte 704 700 705 / Životní situace  / Advokát pro seniory: jistota v zádech
Advokát pro seniory
24 Čvn

Advokát pro seniory: jistota v zádech

Svět se mění stále dynamičtěji. To, co platilo ještě před deseti lety, se dnes považuje za retro. Když je člověk mladý, všechny změny rychle zpracovává a posouvá ho to dál. V pokročilejším věku je ale čím dál těžší se novým věcem naučit a rychle je pochopit.

Zároveň se doba zrychluje a na rozhodnutí je minimum času. Dnes již nečekáte 14 dní na odpověď dopisem. Je tu hned. Mění se i způsoby jednání. Bohužel leckdy přecházejí ve formu nátlaku. A právě v takových životních situacích je vhodný advokát pro seniory.

 

Pomoc seniorům při rozhodování

Pravděpodobně nejlepší a nejdůvěryhodnější pomoc pro seniory při rozhodování nabízejí jejich vlastní děti. Jsou mladé, rozumí potřebám svých rodičů, mají pravděpodobně i podobné životní hodnoty. Proto by měly první žádosti o radu směřovat právě k nim. Co když ale s dětmi nemáme dobré vztahy, nemají čas, jsou daleko nebo problematice nerozumí. Pak je zapotřebí vyhledat odborníka. Ovšem takového, který bude splňovat základní podmínky:

  1. Důvěryhodnost
   Advokát pro seniory je stejně jako každý jiný advokát vázán stavovskými předpisy, nad jeho činností dohlíží Česká advokátní komora a obecně musí splňovat mnoho podmínek, které vyžaduje profese advokáta.
  2. Nezávislost
   Advokát pro seniory je stále “jen” advokát. Není to zprostředkovatel služeb ani podomní prodejce. Takové jednání by bylo neslučitelné s etickým kodexem. Advokát je člověk, který vám pomůže ke správnému rozhodnutí, aniž by na něm jakýkoliv svůj zájem. Navíc je pro něj důležitá vaše budoucí spokojenost s rozhodnutím, abyste se k němu vrátili zpět.
  3. Odbornost
   Aby se člověk mohl stát advokátem, musí projít cestou právního vzdělání a složit advokátní zkoušky. Samotné právo vám ale k této profesi nestačí. Musíte mít mnoho znalostí z občanského i podnikového života, zkušenosti s fungováním institucí apod. Musíte správně poradit v závažných případech, někdy i v otázkách života a smrti. Proto je pomoc při rozhodování pro advokáta poměrně snadná disciplína.
  4. Diskrétnost
   Upřímně, pro mnoho klientů je advokát zároveň také psycholog. Vyslechne si všechny strasti, pochopí vztahy ve vaší rodině, zná vaše motivace a představy. Pro pomoc při rozhodování jsou všechna tato fakta důležitá. A právě proto je také bezpodmínečně nutné, aby člověk, jemuž se svěřujete, byl vázán mlčenlivostí.

 

Ochrana spotřebitele

O šíři ochrany spotřebitele v českém právním řádu se můžete dočíst přímo na stránce Ochrana spotřebitele. Advokát je v této oblasti klíčovou postavou. A nemusí to být nutně až ve chvíli, kdy se dostanete do sporu u soudu. Advokát pro seniory by měl být spíše preventivním nástrojem, abyste se do sporu nebo před soud vůbec nedostali.

 • Přišla vám upomínka k platbě za zboží, které jste si neobjednali?
 • Zvolili jste nevýhodného dodavatele energií?
 • Zakoupený výrobek nemá vlastnosti, které vám byly prezentovány?
 • Podepsali jste pod nátlakem v rychlosti smlouvu, s níž nesouhlasíte?

Problémů může být mnoho a tlak, který je na vás vytvářen může být pro jednoho neudržitelný. Abyste neudělali další špatný krok, poraďte se s odborníkem. Někdy totiž stačí málo a je po problému. Musí se ale postupovat rozumně a se znalostí práva.

 

Pomoc seniorům při správě nemovitosti

Patříte-li mezi hrdé majitele nemovitosti, máte do jisté míry vyhráno. Zajištěné bydlení na stáří je jistě velká úleva. Ovšem také velká zodpovědnost, obzvlášť, pokud vlastníte nemovitostí více. Celý život jste pracovali, abyste si v klidu mohli užít podzim života s finančním zajištěním. Ale i jako senior se musíte o svůj majetek starat.

 • Pravidelné účasti na dlouhých schůzích SVJ
 • Jednání s nájemníky, uzavírání nájemních smluv
 • Vyjednávání s dodavateli služeb, telefon, internet, energie
 • Revize kotle, komína, údržba zahrady

Jako řádný hospodář musíte všechny tyto záležitosti vyřešit. Ovšem nemusíte na to být sami. Advokát pro seniory vám pomůže se správou nemovitosti ve všech bodech i řadě dalších. Znalost práva je v takovém případě ohromnou výhodou.

 

Zastupování seniorů v jednáních s institucemi

Ačkoliv se styl jednání institucí a úřadů postupně mění, ne vždy je vše nastaveno směrem ke spokojenosti občana. Nejste-li zrovna asertivní typ člověka, může být pro vás obtížné se domoci vyřešení svého požadavku. V takovém případě můžete využít přirozené autority advokáta k prosazení svých zájmů. Nejenže platí rčení “víc hlav víc ví”, ale jedna hlava je v tomto případě velmi vzdělaná a ví, na co máte právo. Obecně samotná přítomnost advokáta na jednáních může změnit atmosféru ve váš prospěch. Při jednání s úřady je advokát znalý správního řádu také pojistkou pro dodržení všech procesů. Ohlídá lhůty pro podání, odvolání i kompletnost všech potřebných dokumentů.

 

Řízený převod majetku na další generaci

Pro odlehčení vzpomenu všeobecně známé upozornění Smrtky ze hry Járy Cimrmana: „Je zakázáno brát si s sebou cokoliv do hrobu“. Po smrti člověka se proto nevyhneme otázce, jak naložit s jeho majetkem. Odpověď na ni však můžeme mít již dlouhou dobu před jeho odchodem z tohoto světa.

  1. Sepsání závěti
   Chceme-li aktivně ovlivnit to, jakým způsobem bude naloženo s naším majetkem po naší smrti, je možné sepsat závěť. Ta může mít různou formu i obsah. Abyste se však vyhnuli případným dohadům svých dědiců, je dobré se poradit s advokátem. Ten je povinen hájit vaše zájmy a zároveň vám pomůže sepsat závěť tak, aby přesně vystihovala vaše přání a nebylo možné různých výkladů.
  2. Svěřenský fond
   Za účelem mezigeneračního vypořádání majetku můžete založit svěřenský fond. Do něj je možné vyčlenit majetek a zároveň ustanovit obmyšleného. Tedy osobu, která bude mít v průběhu života i po vaší smrti z tohoto fondu prospěch. Majetek do takového fondu vyčleněný nespadá do dědického řízení.
  3. Výměnek
   Další možností je dle občanského zákoníku tzv. výměnek. Jedná se o smluvní závazek strany, na níž se převádí nemovitost, aby poskytl požitky, úkony nebo práva tomu, kdo na něj nemovitost převedl. Můžete si tak zajistit například právo užívání nemovitosti nebo příjem z nájemného až do své smrti.

Služby pro všechny výše zmíněné i další formy řízeného mezigeneračního převodu majetku vám zajistí advokát pro seniory.

 

Opatrovnictví

Bohužel, v životě člověka mohou nastat i chvíle, kdy už síly ani rozum nedostačují. V takovém případě je potřeba, aby rozhodování převzala důvěryhodná osoba, která zajistí a rozhodne vše potřebné. Advokát pro seniory je ideální volbou, protože nemá žádný vlastní zájem na rozhodování opatrovaného člověka. Nevyvolá rozmíšky v rodině, je vázán mlčenlivostí, je odborně zdatný pro všechny běžné oblasti rozhodování.

 

Paliativní advokát

Pečujete-li o umírajícího, jistě jste se již setkali s termínem paliativní péče. Ta nastupuje ve chvíli, kdy již není možná další léčba a nemocnému je třeba zajistit důstojný, bezbolestný a co možná nejklidnější odchod z tohoto světa. V té souvislosti však jistě narazíte i na řadu pozemských záležitostí, které by bylo dobré před smrtí ještě dořešit. Abyste se nemuseli při péči o blízkého věnovat ještě náročným administrativním otázkám, můžete je s klidnou hlavou předat na paliativního advokáta.

 

Chcete mít právní oporu v zádech?
Domluvte si schůzku.
Sdílet