Top
ADVOKÁT PRAHA VRŠOVICE - volejte 704 700 705 / Nemovitosti  / Profesionální předseda SVJ: pro a proti
Profesionální předseda SVJ
1 Čvc

Profesionální předseda SVJ: pro a proti

V roce 2017 bylo v České republice více než 64 tisíc společenství vlastníků jednotek (SVJ) a jejich počet stále roste. Ne každé SVJ ale mezi sebou najde obětavce, který by jej chtěl spravovat. Co s tím?

Profesionální předseda SVJ je jednou z možností, které mohou taková společenství využít. Jaké jsou výhody i nevýhody tohoto řešení se dočtete dále.

 

Když se nikdo nehlásí

K úvahám o profesionálním předsedovi SVJ se společenství dostávají čím dál častěji. Ani dříve nebylo snadné mezi vlastníky bytových jednotek najít někoho, kdo bude odpovědně a s důvěrou všech členů spravovat majetek. Ať už byla taková funkce placená či nikoliv, málokomu se chtělo převzít odpovědnost a závazky, které s sebou funkce ve statutárním orgánu nese.

Poslední právní úprava občanského zákoníku vyžaduje pro řádný výkon funkce předsedy SVJ také potřebné znalosti, nezbytnou loajalitu a plnou majetkovou odpovědnost. Na takové podmínky kývne už málokdo a pokud ano, tak často za vysoké odměny, které mohou výrazně zatížit rozpočet celého SVJ.

 

Profesionální předseda SVJ vás zbaví odpovědnosti

Velkou výhodou profesionálního předsedy SVJ je převzetí celé odpovědnosti za výkon funkce statutárního orgánu společenství vlastníků jednotek. Nikdo z vlastníků tím pádem nemusí mít obavy z odpovědnosti za způsobenou škodu z titulu výkonu funkce předsedy SVJ.

Druhou možností, kterou má dobrovolný předseda SVJ, je pojištění proti takové škodě. Musíte si ovšem dávat pozor na případné výluky z takového pojištění a zároveň zvážit, zda se vám tyto extra náklady vyplatí.

 

Odborné znalosti jsou podmínkou

Jak už bylo výše zmíněno, občanský zákoník vyžaduje po předsedovi SVJ potřebné znalosti. Jestliže máte ve svém společenství advokáta nebo ekonoma, který je svolný ujmout se funkce předsedy, máte vyhráno. V opačném případě je profesionální předseda SVJ patrně lepší volba.

SVJ totiž zcela jistě potřebuje mj. účetní, právní i organizační znalosti a dovednosti. Jestliže si za předsedu zvolíte někoho jen proto, že je jediný, kdo je tuto funkci ochotný dělat, riskujete, že při správě SVJ dojde k chybám, které mohou být pro společenství zásadní. Navíc se může z podstaty věci jednat o velmi nevděčnou funkci. Nemáte-li při debatách s ostatními členy SVJ silné argumenty podložené znalostmi a zkušenostmi, jen těžko prosadíte rozumná a efektivní řešení a můžete se stát terčem ostrých výpadů.

 

Když fungujete jako skutečné společenství

Rozdíly, mezi jednotlivými SVJ jsou propastné. Existují společenství o desítkách členů, na druhou stranu jsou i taková, kde je jen pár lidí z malého bytového domu. Menší SVJ mají pak větší šanci na to, aby fungovala jako skutečná společenství, kde se lidé mezi sebou znají, spolupracují a důvěřují si. Pro taková SVJ je i s ohledem na náklady na profesionálního předsedu SVJ patrně vhodnější, když se pokusí rozdělit si mezi sebou kompetence a sdílet znalosti.

Pro velká SVJ nebo tam, kde je část bytů vlastněna majiteli, kteří v domě sami nebydlí, je profesionální předseda optimální řešení. Vnáší do společenství statut nezávislosti a může působit i jako mediátor sousedských sporů.

Co vše vám může profesionální předseda SVJ zajistit

  • Obecná správa domu ve výlučné pravomoci shromáždění
  • Výběr dodavatelů služeb a uzavírání smluv dle podmínek stanov SVJ
  • Vyřizování operativních požadavků od členů SVJ
  • Plnění usnesení shromáždění
  • Příprava a realizace shromáždění vlastníků jednotek
  • Účetní správa domu
  • Koordinace činnosti se správcovskou firmou a kontrola jejích služeb
  • a další dle dohody

Profesionální předseda SVJ není ideální volba pro každé společenství, ale je jednou z možností, kterou je dobré vzít v úvahu.

Zaujal vás profesionální předseda SVJ?
Zeptejte se na možnosti.
Sdílet
Témata: