Top
ADVOKÁT PRAHA VRŠOVICE - volejte 704 700 705 / Mimosoudní řešení sporů

Mimosoudní řešení sporů

Než zapojíte ve sporu do rozhodování třetí osobu, využijte podpory advokáta k získání převahy a dojděte k dohodě.

Mimosoudní řešení sporů má několik podob. Ne vždy je to pouze dohoda mezi stranami bez účasti třetí osoby nebo jen advokáta.

Nejprve je třeba si vysvětlit role některých osob důležitých pro mimosoudní řešení sporů.

  • Rozhodce, stejně jako soudce, je třetí osobou, jež vstupuje do sporu a autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech.
  • Mediátor je, stejně jako soudce či rozhodce, třetí osobou, avšak nerozhoduje o vašem osudu, ale při řešení konfliktu podporuje komunikaci mezi stranami s cílem dosáhnout smírného řešení. Strany tak samy hledají varianty řešení.
  • Koncilátor též podporuje komunikaci, ale, na rozdíl od mediátora, také sám navrhuje varianty řešení.

Finančně nejefektivnějším způsobem je vždy bezprostřední dohoda stran sporu a to bez vstupu třetích osob. Méně efektivním řešením je hledání dohody za účasti mediátora nebo koncilátora. Nejméně finančně efektivním řešením je vstup do konfliktu třetí osoby, která autoritativně rozhodne o vašich právech a povinnostech.

 

Mimosoudní řešení sporů s pomocí advokáta

Povinností advokáta je v zásadě prosazovat zájmy svého klienta. Je zcela logické, že v zájmu klienta je, aby se jeho spor vyřešil s co nejmenšími finančními výdaji. Proto je advokát povinen snažit se o finančně nejefektivnější řešení sporu a za tím účelem, podle okolností případu a ve vhodném okamžiku, doporučit pokus o mimosoudní řešení nebo řešení v rámci rozhodčího řízení.

Výhoda takové postupu spočívá v tom, že aniž byste vložili rozhodování ve své věci do rukou třetí osoby, můžete dojít k řešení sporu. V podobě advokáta získáváte na svoji stranu účinný nástroj pro vyjednávání se širokými znalostmi práva i zkušenostmi z takových jednání v jiných sporech. Pro vás to může být poprvé, ale advokát se s podobnými situacemi jistě již setkal a ví, jak se v nich může a má pohybovat, aby pro vás získal maximální převahu.

Příklady úkonů advokáta pro mimosoudní řešení sporů

Konzultace ohledně možných postupů

Sepsání výzvy k dohodě

Zastupování v jednáních

Sepsání předžalobní výzvy

Analýza smluvních vztahů a návazné jednání s protistranou

Nevíte jak dále postupovat?
Kontaktujte mne.