Top

První právní konzultace

Jakmile se setkáme, to nejsložitější snad máte za sebou.

Toto je stručný obecný popis programu první právní konzultace. Při telefonickém kontaktu se můžete s advokátem domluvit na odlišných individuálních podmínkách.

1. Telefonický kontakt

Jako nový zákazník si nejprve prosím telefonicky nebo e-mailem domluvte schůzku s advokátem. První konzultace vám může být poskytnuta v konzultačních hodinách naší kanceláře.

Kontakt na advokáta
2. Rychlá konzultace

První právní konzultace s advokátem zahrnuje 30 minut, na nichž byste měli stručně a věcně popsat svůj problém, který chcete vyřešit. Advokát vám následně předestře možné varianty řešení. Cena za první konzultaci i další služby advokáta jsou uvedeny v ceníku.

Ceník služeb

Abyste efektivně využili dobu první konzultace, připravte si předem všechna fakta a informace, které k věci máte. Nejlepší je stručně vše sepsat a dokumenty předat ve formě fotokopií nebo elektronicky, např. na flash disku.

3. Podpis smlouvy

Pokud se poté rozhodnete pokračovat ve spolupráci s advokátem, podepíšeme spolu smlouvu o poskytování právních služeb. V ní jsou kromě povinných informací a poučení uvedené také sazby a pravidla spolupráce. Vyžádají-li si to okolnosti, složíte zálohu na domluvené úkony advokáta.

4. Řešení vaší věci advokátem

Následně advokát převezme řešení vaší věci. Další postup je již individuální dle konkrétního případu.

Povinnosti advokáta při zastupování
Potřebujete právní konzultaci?
Zavolejte mi.