Top

Pojištění advokáta

I advokáti jsou lidé a mohou udělat chybu. Proto jsou ze zákona pojištěni.

Advokát odpovídá klientovi za škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s výkonem advokacie. Advokát odpovídá za škodu způsobenou klientovi i tehdy, byla-li škoda způsobena v souvislosti s výkonem advokacie jeho zástupcem nebo jiným jeho zaměstnancem než zaměstnaným advokátem.

 

Pojištění advokáta je jednou z rozhodných výhod pro řešení všech sporů, životních situací či podnikatelských otázek prostřednictvím advokáta. Pojištění je pro advokáty ze zákona povinné, proto se nemusíte obávat, že by některý touto výhodou nedisponoval.

Pojištění advokáta platí na všechny

Obrátíte-li se se svým požadavkem na advokátní kancelář, máte jistotu, že každý, kdo se na poskytování právních služeb spolu s advokátem podílí, je ze zákona pojištěn na odpovědnost za škodu. Jako klient se proto nemusíte bát, že by se advokát mohl zříci odpovědnosti tím, že ji svede na sekretářku nebo koncipienta. Je to jeho odpovědnost a je na něm, jak už si to se svými spolupracovníky následně vyřídí.

 

Zproštění odpovědnosti advokáta za škodu

Prokáže-li advokát, že způsobené škodě nešlo zabránit ani s vynaložením veškerého úsilí, kterého lze po něm oprávněně požadovat, může se své odpovědnosti za škodu zprostit. V praxi to tedy znamená, že pojištění se vztahuje na škody vzniklé nesprávným postupem neboli chybou advokáta a bylo možné jí zabránit nebo předejít.

Podmínky pro vznik odpovědnosti advokáta za škodu:

  • škoda musí vzniknout
  • škodu advokát musí způsobit při výkonu advokátní činnosti
    (poskytování právních porad, sepisování smluv, zastupování nebo obhajoba před soudem atd.)
  • musí být prokázána příčinná souvislost mezi výkonem advokacie a vznikem škody

Za vzniklou škodu ani neúspěch klienta advokát neodpovídá, pokud na jeho pokyn a v jeho zájmu zvolil strategii, jež si klient po vysvětlení věci sám určil. Advokát může udělat maximum pro to, aby vaše věc dopadla ve váš prospěch. Zapojí-li se ale do procesu další osoby nebo instituce, například soud, nemůže advokát za žádných podmínek předjímat výsledek.