Top
ADVOKÁT PRAHA VRŠOVICE - volejte 704 700 705 / Ceník právních služeb advokáta

Ceník právních služeb advokáta

Ceny neobsahují soudní a podobné poplatky, výdaje na překlady, ověření, odměnu notáři a třetím osobám.

Ceník právních služeb advokáta podle oblastí

Základní sazba advokáta

Základní sazba
za každých započatých 15 minut
(minimálně 2 500 Kč / měsíc)

625 Kč

První konzultace
za prvních započatých 30 minut

1 250 Kč

Náhrada za promeškaný čas
za každých započatých 60 minut

1 250 Kč

Kontrola smluv a dokumentů
za každou započatou normostranu

1 250 Kč

Zjištění dluhů a exekuce

2 500 Kč

Nemovitosti

Prověrka nemovitosti

2 500 Kč

Návrh na vklad do katastru

2 500 Kč

Kupní smlouva
Darovací smlouva
Nájemní smlouva
Zástavní smlouva

5 000 Kč

Přiznání k dani z nabytí movité / nemovité věci

5 000 Kč

Právník pro SVJ
za každou hodinu
(minimálně 4 hodiny / měsíc)

1 500 Kč

Cena advokátní úschovy

Úschova peněz

do 500 000 Kč

5 000 Kč

do 2 000 000 Kč

7 500 Kč

do 5 000 000 Kč

10 000 Kč

do 10 000 000 Kč

15 000 Kč

nad 10 000 000 Kč

dohodou

Úschova listin
za každý započatý měsíc

do 100 ks

2 500 Kč

do 1 000 ks

5 000 Kč

do 10 000 ks

10 000 Kč

nad 10 000 ks

dohodou

Občanské právo

Uznání dluhu

2 500 Kč

Upomínka dlužníkovi

2 500 Kč

Předžalobní výzva

2 500 Kč

Smlouva o dílo
Kupní smlouva
Darovací smlouva

5 000 Kč

Návrh na předběžné opatření

7 500 Kč

Dohoda o narovnání

7 500 Kč

Rodinné právo

Rozvod sporný / nesporný
(minimálně 10 000 Kč)

dle základní sazby

2 500 Kč

Návrh na předběžné opatření

5 000 Kč

Obchodní právo

Čestné prohlášení statutárního orgánu

1 250 Kč

Zákaz konkurence

1 250 Kč

Smlouva o převodu obchodního podílu

5 000 Kč

20 000 Kč

30 000 Kč

Příprava pro zápis / výmaz do/z obchodního rejstříku

2 500 Kč

Výkon statutárního / dozorového orgánu (nominee)
za každý započatý měsíc

10 000 Kč

10 000 Kč

Zaměstnanecké smlouvy / dohody / výpovědi

2 500 Kč

Zastupování při prodeji společnosti
(minimálně 10 000 Kč)

dle základní sazby

Zrušení / likvidace společnosti

20 000 Kč

„Právník pro podnikatele“
za hodinu
(minimálně 6 hodin / měsíc)

1 500 Kč

Trestní a přestupkové právo

Právní pomoc při podávání vysvětlení
(minimálně 5 000 Kč)

dle základní sazby

Zastupování poškozeného / obviněného / obžalovaného
(minimálně 10 000 Kč)

dle základní sazby

Trestní oznámení / stížnost proti usnesení OČTŘ

5 000 Kč

Odvolání

5 000 Kč

Dovolání

10 000 Kč

Ústavní stížnost

15 000 Kč

Stížnost k ESLP

25 000 Kč

Náhrada škody

Odpovědnost státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
(minimálně 5 000 Kč)

dle základní sazby

Škoda na zdraví / životě / majetku
(minimálně 10 000 Kč)

dle základní sazby

Nejedná se o závazný návrh na uzavření smlouvy. Nejsem plátce DPH. Ceny jsou orientační, bez DPH a vycházejí z podprůměrné hodnoty a složitosti věci. Proto mohou být advokátem upraveny dle skutkových okolností věci.

Závaznou individuální cenovou nabídku obdrží klient výhradně po posouzení složitosti, rozsahu a hodnoty věci a jeho požadavků, a to vždy po osobní, telefonické nebo e-mailové dohodě s advokátem.

Po zvážení okolností mohou být za jistých podmínek uvedené ceny sníženy popřípadě může být služba advokáta zdarma.