Top

SVJ

Profesionální správa vašeho majetku ve společenství vlastníků jednotek.

Mnoho SVJ a BD řeší stále dokola tytéž problémy, které by za ně mohl vyřešit profesionál s většími zkušenostmi i znalostmi. Nebojte se svěřit svůj majetek do rukou odpovědného správce.

Správa SVJ i BD bývá velmi nevděčná činnost. Ten, kdo se této činnosti ujme, bývá snadným terčem kritiky členů a zároveň nese velkou odpovědnost za celé společenství nebo družstvo. Nebývá to profesionál, a proto se s každým novým problémem musí nejprve podrobně seznámit a složitě hledat řešení.

 

Využijte služeb advokáta a buďte v klidu
 • Založení SVJ na klíč
  Vytvoření stanov na míru, vyřízení zápisu do rejstříku, organizace ustavujícího shromáždění
 • Právní audit
  Kontrola plnění právních předpisů a povinností před nástupem nového výboru
 • Změny v obchodním rejstříku
  Zajistím zápis / změnu zápisu v OR včetně potřebných dokumentů
 • Vymáhání pohledávek
  Zpracuji veškeré podklady pro úspěšné vymožení pohledávky a zastoupím v případném řízení
 • Likvidace BD
  Zajistím kompletní likvidaci bytového družstva, včetně prohlášení vlastníka, smluv o převodu jednotek a založení SVJ
 • Profesionální předseda
  Ujmu se funkce předsedy SVJ a odpovědně jej budu spravovat
 • Právní posouzení
  K libovolnému problému mohu vypracovat odborné právní stanovisko
 • Smlouvy
  Zajistím sepsání nových smluv nebo provedu kontrolu stávajících
 • Vypořádání spoluvlastnictví
  Zajistím vypořádání spoluvlastnictví bytového domu a přechod na vlastnictví bytových jednotek

 

Mít advokáta v domě je stejně výhodné, jako mít doktora v rodině. Bohužel, nebo možná naštěstí, není advokátů tolik, aby mohl být jeden v každém domě. Proto je ideálním řešením zapojení advokáta do správy SVJ nebo BD smluvně. Není sice součástí komunity, ale má takové znalosti a zkušenosti, kterými vám tento nedostatek vynahradí. Veškerá rozhodnutí zůstávají na vás.

V osobě advokáta dostáváte do ruky nástroj, který vaše rozhodnutí snáze a rychleji zrealizuje. Zároveň je pro vás advokát jistotou, že vaše společenství nebo družstvo plní veškeré právní předpisy i povinnosti a že uzavírá výhodné smlouvy.

Příklady úkonů advokáta pro SVJ

Právní poradenství a konzultace ohledně možných postupů

Revize právního jednání, smlouvy či jiného právního dokumentu

Zastupování v jednáních

Zastupování v řízení

Profesionální předseda SVJ

Nevíte jak dále postupovat?
Kontaktujte mne.