Top

Kontrola smluv

Dvakrát měř, jednou řež.

Dobrá smlouva je nad zlato. Vyjasní detaily dohody mezi partnery a v případě problémů zúží prostor pro improvizaci.

Nemusíte však vždy psát novou smlouvu, když tutéž dohodu již činilo mnoho lidí před vámi. Musíte si však být jisti, že smlouva přesně odpovídá vašemu případu. A právě k tomu je dobrá kontrola smluv advokátem.

 

Vzor najdu určitě na internetu

Ano, je tomu tak. Mnoho běžných smluv mají své vzory volně ke stažení na internetu. Není problém najít vzor kupní smlouvy, vzor pracovní smlouvy, vzor nájemní smlouvy, vzor dodavatelské smlouvy nebo vzor smlouvy o dílo. Pokud potřebujete smluvně stvrdit naprosto běžnou dohodu, je to ideální varianta, jak ušetřit peníze. Vřele ale doporučuji, aby následně proběhla kontrola smluv. Často se může stát, že vzor na internetu již neodpovídá aktuální právní úpravě nebo může obsahovat ujednání, která neodpovídají vašemu případu.

 

Kontrola smluv před podpisem

Stejně jako u smlouvy z neznámého zdroje by měla kontrola smlouvy proběhnout v okamžiku, kdy vám ji k podpisu předloží váš partner. Ten není váš advokát a sleduje své zájmy. To, že se při předložení smlouvy na vás usmívá ještě neznamená, že to s vámi myslí dobře. Nejste-li si jisti obsahem smlouvy a nebo je-li závazek ze smlouvy významný, nikdy se nebojte požádat o kontrolu smlouvy ještě před podpisem u svého advokáta.

 

Co je výstupem kontroly

Jakmile proběhne kontrola smluv, získáte ode mne nejen upozornění na nevhodná ustanovení ve smlouvě, ale také návrhy na změny, které budou ve váš prospěch. Může to být i několik různých variant, které spolu následně probereme a nalezneme tu nejvhodnější pro vaši situaci. Zároveň tyto změny mohu vyjednat s protistranou, popřípadě po dohodě s vámi dojednám kompromisní řešení. Když se navrhované změny nepodaří u protistrany prosadit, projdu s vámi možná rizika, která z problematických ustanovení pro vás vyplývají a sami se rozhodnete, zda je chcete či nechcete podstoupit.

Příklady úkonů advokáta při kontrole smluv

Poradenství a konzultace ohledně smluv

Revize právního jednání, smlouvy či jiného právního dokumentu

Zastupování v event. řízení

Nevíte jak dále postupovat?
Kontaktujte mne.