Top

Exekuce

Cesta ke splnění toho, k čemu nedošlo dobrovolně.

Nedojde-li k dobrovolnému splnění povinnosti uložené v převážné většině pravomocným rozhodnutím soudu, přichází na řadu vykonávací řízení. Exekuce je výkon exekučního titulu, k níž dochází zpravidla na základě rozhodnutí soudu. Následovat může dobrovolné plnění, a nebo nucený výkon. Ten může provádět exekutor či soudní vykonavatel.

Pokud k dobrovolnému plnění nedojde, lze podat návrh na výkon rozhodnutí. Exekutor následně požádá o pověření výkonu exekuce soud.

 

Jak zabránit větším škodám

V každém případě je vždy zapotřebí věci řešit. Ideální je, pokud si na pomoc vezmete advokáta. A čím dříve, tím lépe. Existují případy, kdy je exekuce vedena neoprávněně. V takovém případě lze podat návrh na zastavení exekuce. Možný je například i odklad exekuce nebo podání vylučovací žaloby na majetek, který povinnému nepatří. I v okamžiku, kdy vám klepe exekutor na dveře, se toho dá ještě dost udělat. Jen musíte vědět, na co máte právo a co je jen zbytečná obstrukce.

Pokud máte více jak jednoho věřitele, můžete využít také institutu insolvence. To je způsob řešení předlužení tak, aby věřitelé byli v maximální míře uspokojeni, ale dlužníkovi zároveň zůstala cesta, jak se definitivně oddlužit. Můžete tak svůj život dát do pořádku, začít znovu bez dluhů a nepřijít i o střechu nad hlavou. Nesmíte ale nechat pasivně věci plynout a co nejrychleji se spojit s odborníkem, který vám v dané situaci pomůže.

 

I věřitel má svá práva

I když se to někomu nemusí líbit, exekuce je naprosto legitimní nástroj k vymožení pohledávky věřitele. Věřitel není zločinec a má právo vyžadovat, aby závazky dlužníka byly splněny. Naopak existují dlužníci, kteří se snaží plnění za všech okolností vyhnout a poškodit věřitele na jeho právech. Abyste měli jistotu, že na nějakou z dlužníkových kliček nenaletíte, spolupracujte při vymáhání pohledávek s advokátem. Pomůže vám sepsat návrh na zahájení exekučního řízení a může vás v něm i zastoupit.

Příklady úkonů advokáta při řešení exekuce

Právní poradenství a konzultace ohledně možných postupů

Sepsání návrhu na exekuci

Zastupování v exekučním řízení

Návrh finanční strategie pro vyřešení dluhu

Zastupování v jednání s věřiteli nebo dlužníky

Nevíte jak dále postupovat?
Kontaktujte mne.