Top

Insolvence

Světlo na konci předluženého tunelu.

Insolvence (odborně též insolvenční řízení), je druh soudního řízení, při němž se zvolí nejefektivnější způsob vypořádání dluhů. A to tak, aby byli dlužníkovi věřitelé v maximální míře uspokojeni a zároveň, aby dlužníkovi zůstala možnost, jak se z dluhové pasti dostat.

Z výše zmíněného je jasné, že insolvence je poměrně komplikovaný proces, kde každá ze stran chce pro sebe získat co nejvýhodnější podmínky. Kdo má v tu chvíli na své straně dobrého advokáta, získává tomu odpovídající převahu.

 

Úpadek

Zákon rozeznává tři druhy úpadku, kdy dlužník není schopen se vypořádat se svými dluhy

 • Platební neschopnost
  Dlužník má minimálně 2 věřitele a závazky alespoň 30 dní po splatnosti, které není schopen plnit.
 • Předlužení
  Hodnota závazků dlužníka převyšuje hodnotu jeho majetku.
 • Hrozící úpadek
  Dlužník se ocitne v situaci, z níž jasně vyplývá, že nebude schopen splatit podstatnou část svých dluhů.

 

Insolvence

Insolvence je proces vedoucí k oddlužení předlužené osoby (fyzické i právnické). U fyzických osob je známý také pojem osobní bankrot. Řídí se pravidly, která stanovuje Insolvenční zákon.

 

Cesta k oddlužení fyzické osoby (osobní bankrot)

Chcete-li požádat o oddlužení, musíte nejprve splňovat základní podmínky oddlužení:

 • Vaše závazky jsou minimálně 30 dní po splatnosti
 • Máte minimálně dva věřitele
 • Jste schopni splatit 30 % Vašich závazků za 5 let
 • Nemáte záznam v rejstříku trestů hospodářské a majetkové povahy za posledních 5 let

 

Advokát vám následně sepíše návrh na oddlužení a přihlásí vás do do insolvence. Soud následně rozhodne a vy můžete požádat o prominutí zbývající části dluhu.

Pro právnické osoby je proces podobný, ale přichází v úvahu i další postupy oddlužení, například restrukturalizace podniku apod. V každém případě je pomoc advokáta v takových situacích nezbytná. Cesta k oddlužení není pouze jedna, ale zároveň nevedou všechny k rovnocennému výsledku. Neváhejte se proto na mne obrátit, jistě společně najdeme pro vás tu nejvýhodnější.

Příklady úkonů advokáta pro řešení insolvence

Konzultace ohledně možných postupů

Sepsání insolvenčního návrhu

Sepsání návrhu na oddlužení

Přihláška pohledávky do insolvenčního řízení

Nevíte jak dále postupovat?
Kontaktujte mne.