Top

Vymáhání pohledávek

Využijte efektu přirozené autority advokáta pro vymožení své pohledávky.

Jsou dlužníci, kteří si se svými dluhy nedělají velkou hlavu do doby, než jim přijde oficiální výzva od advokáta. Využijte této přirozené autority a pokuste se nejprve vyřešit své pohledávky smírně.

Není vždy žádoucí dostat dlužníka do úzkých. Advokát zná a umí pracovat s nástroji pro vymáhání pohledávek, které primárně povedou k maximálnímu uspokojení věřitele, aniž by celou záležitost vyhrotil do obtížně řešitelných mezí.

 

První kontakt s dlužníkem

Prvním krokem k vymožení pohledávky je kontakt s dlužníkem. Budete-se divit, ale někdy stačí jen dopis s hlavičkou advokáta a dlužník se rozpohybuje. Pokud se dlužník vyloženě neskrývá, je ještě lepší telefonický kontakt. Poznáte, jak dlužník reaguje a můžete operativně nabízet varianty k řešení dluhu.

 

Je-li dohoda možná

Nejprve je dobré prověřit všechny možnosti, které by vedly k dohodě s dlužníkem. Netlačte dlužníka zbytečně do kouta, ale nabízejte varianty. Může být sice jedna špatná a druhá ještě horší, ale stále by měly být pro dlužníka reálné. Můžeme například připravit dohodu o narovnání nebo splátkový kalendář. Vždy by dohoda měla mít jasná pravidla, aby nedošlo k nedorozumění a následným dalším komplikacím ve vymáhání pohledávek.

 

Když to nejde po dobrém

Je-li dlužník zatvrzelý a nespolupracuje, přistoupíme k dalšímu kroku ve vymáhání pohledávek. Tím je soudní řízení, popřípadě rozhodčí řízení. V takovém případě je potřeba shromáždit veškeré podklady od věřitele týkající se pohledávky a na jejich základě vystavět materiály pro podání žaloby k soudu.

 

Když to nejde ani po zlém

Máte-li v ruce pravomocné rozhodnutí soudu a ani tak se dlužník nemá ke splnění povinnosti dluh uhradit, je na řadě podat návrh na výkon rozhodnutí. Ten může mít formu exekuce nebo insolvenčního řízení.

 

Ve všech fázích vymáhání pohledávek je dobré spolupracovat s advokátem, který může s ohledem na konkrétní okolnosti případu navrhnout nejlepší cesty vedoucí k maximálnímu uspokojení věřitele.

Příklady úkonů advokáta při vymáhání pohledávek

Prověrka nemovitostí

Správa pohledávek

Kontrola dluhů a exekucí

Právní poradenství a konzultace ohledně možných postupů

Zastupování v řízení

Nevíte jak dále postupovat?
Kontaktujte mne.