Top

Zahájení k podnikání

Od nápadu až po realizaci.

Na počátku každého podnikání stojí nápad a podnikatelský plán. To je první bod, z něhož se rozbíhají cesty na všechny strany.

Abyste nalezly tu nejvhodnější cestu pro zahájení podnikání a zbavili se některých překážek, spojte se hned na začátku s advokátem.

 

Vymezení podnikatelské činnosti

Většina činností, které jsou v rámci podnikání provozovány, spadají do působnosti živnostenského zákona. Není to však jediná možná varianta. Podnikat můžete také například jako umělec podle autorského zákona, zemědělec podle zemědělského zákona a další cesty se vám otevírá i občanský zákoník, například při pronájmu bytu nebo vedlejší podnikatelské činnosti.

Pozor si musíte dát také na to, zda ke svému podnikání potřebujete zvláštní povolení nebo musíte splňovat odborná či jiná kritéria. Některé činnosti vyžadují povolení od ČNB nebo Ministerstva zdravotnictví. Pro jiné zase potřebujete podstoupit povinnou praxi nebo složení odborné zkoušky (geodeti, architekti), potažmo členství v profesních komorách (advokáti, lékaři) atd. Proto je hned při zahájení podnikání důležité si konkrétně vymezit rozsah a druh podnikatelské činnosti.

 

Vhodná forma podnikání

Pro některé druhy podnikatelské činnosti je snadné si zvolit i formu podnikání. Pro většinu je ale forma odvislá od představ a podmínek jednotlivých podnikatelů. Neexistuje univerzální návod a je třeba předem pečlivě zvážit, co bude pro vaše podnikání nejpřínosnější, aby vás nic nebránilo v rozletu nebo zbytečně nezatěžovalo administrativou.

 

Odpovědnost podnikatele

Kromě přemýšlení, jak své podnikání správně nastavit, musí podnikatel také splňovat všechny podmínky, které na něj tato role klade. Zápisy do rejstříků, povinné zveřejňování informací, daňové přiznání, odvody na sociální a zdravotní pojištění, nastavení vztahu s případnými zaměstnanci atd.

Budete-li podnikat v samostatné provozovně, nesmíte zapomenou na hygienické požadavky, podmínky plynoucí ze stavebního zákona, požární bezpečnost a ochranu zaměstnanců. Zátěž na podnikatele je při zahájení podnikání enormní a pokud k sobě nemáte dobrého advokáta s precizní znalostí zákonů, snadno si můžete start zkomplikovat.

Příklady úkonů advokáta při zahájení podnikání

Konzultace ohledně možných postupů

Poradenství při volbě formy podnikání

Zastupování před orgány a vyřízení administrativy

Založení firmy na klíč

Daňová optimalizace

Nevíte jak dále postupovat?
Kontaktujte mne.