Top
Advokát zdarma
25 Čvn

Advokát zdarma: Pro bono

Dostali jste se do tíživé životní situace, v níž potřebujete využít služeb advokáta, ale zároveň jste ve finanční nouzi? I takový problém má řešení.

Advokát zdarma může někomu znít jako oxymoron. Ve skutečnosti je ale nemálo okolností, za nichž takovou službu můžete využít.

 

Advokát zdarma v trestním řízení

Patrně veřejnosti nejznámější okamžik, kdy je možné využít právních služeb zdarma, je přidělení obhájce ex offo. K němu dochází v takových trestních řízeních, kdy musí mít obviněný obhájce ze zákona, avšak sám si jej nezvolí. V takovém případě je mu soudem neprodleně ustanoven obhájce – advokát, který je případ povinen převzít.

Náklady na právní zastoupení účtuje obhájce státu. Avšak dojde-li k pravomocnému odsouzení obviněného, jsou tyto náklady po odsouzeném následně vymáhány.

 

Advokát zdarma v soudním řízení

Stanete-li se účastníkem soudního řízení, nebo takového, kde je povinné zastoupení advokátem či notářem, můžete požádat soud o osvobození od soudních poplatků i o ustanovení právního zástupce zdarma. Tato žádost se podává k soudu, u něhož je podána žaloba.

Soud v takovém případě zkoumá, zda je žádost odůvodněna mj. hmotnou nouzí žadatele i složitostí věci. Bez splnění těchto dvou podmínek nemůže soud žádosti o advokáta zdarma vyhovět.

I v případě, že soud vaší žádosti nevyhoví, stále máte ještě další možnost, a to obrátit se s žádostí o advokáta zdarma na Českou advokátní komoru.

 

Právní pomoc zdarma mimo soudní řízení

Jste-li v hmotné nouzi a potřebujete-li právní radu zdarma, například ve správním řízení nebo i jiné životní situaci, můžete se s žádostí opět obrátit na Českou advokátní komoru. Ta může za splnění jistých podmínek poskytnout právní poradu zdarma v rozsahu 30 až 120 minut ročně.

 

Pro bono: advokát zdarma pro jakýkoliv případ

Pokud jste neuspěli s žádostí u soudu ani s žádostí u České advokátní komory, není ještě vše ztraceno. Pro poskytnutí právní služby zdarma mohou existovat i další motivace, které se do tabulek institucí nehodí. Může to být nezištná touha advokáta pomoci dobré věci, může to být chuť advokáta změnit svět k lepšímu, může to být motivace podílet se na něčem významném pro další generace, pomoc při paliativní péči o nemocného nebo seniorům. Proto se neostýchejte požádat o právní pomoc zdarma i přímo advokáta.

 

Potřebujete právní pomoc zdarma?
Zeptejte se na možnosti.
Sdílet