Top
ADVOKÁT PRAHA VRŠOVICE - volejte 704 700 705 / Životní situace  / Paliativní advokát: právní pomoc při paliativní péči
Paliativní advokát
25 Čvn

Paliativní advokát: právní pomoc při paliativní péči

Bolest a smutek při odchodu nevyléčitelně nemocných z tohoto světa zmírňuje paliativní péče. Duševní útěchu a smíření poskytne duchovní. Kdo se však postará o pozemské záležitosti ve chvílích, kdy je starost o ně to poslední, o co byste se jako blízcí umírajícího chtěli zajímat?

Paliativní advokát není ustálený termín, ale dle mého názoru nejlépe vystihuje právní službu, kterou v posledních okamžicích může umírající a jeho okolí potřebovat.

 

Uspořádání majetkových poměrů

Stejně jako se někteří před smrtí chtějí smířit s Bohem, je pochopitelné, že jiní, a někdy i titíž, si chtějí vyřešit své pozemské statky. V tom okamžiku může paliativní advokát vyslechnout přání umírajícího a následně již samostatně připravit návrh ideálního řešení, v němž zohlední čas a fyzické možnosti nemocného.

 

 

Konsolidace mandatorních úkonů a závazků

Málokomu se poštěstí, že může žít svůj život bez závazků a povinností. Troufám si říct, že kromě malých dětí nikdo takový neexistuje. V okamžicích blížící se smrti je tím pádem potřeba tyto povinnosti a závazky vypořádat nebo předat na někoho jiného.

Máte-li jako blízcí pečující plné ruce i hlavu péče o umírajícího, těžko se budete ještě starat o administrativní záležitosti. Nicméně, abyste se po smrti nemocného nedostali do dalšího nekonečného kolotoče vyřizování a zařizování, může za vás administrativu převzít paliativní advokát.

Na základě plné moci k zastupování je paliativní advokát schopen zajistit:

 

  • Zjištění a vypořádání závazků a dluhů
  • Zjištění a vypořádání plateb (např. z bankovního účtu nemocného)
  • Převod nebo ukončení smluv s dodavateli energií, telekomunikací atd.

 

Opatrovnictví

Dojde-li fáze nemoci do stavu, kdy už síly ani rozum nedostačují, je nutné, aby rozhodování převzala důvěryhodná osoba, která zajistí a rozhodne vše potřebné. Paliativní advokát nemá žádný vlastní zájem na rozhodování opatrovaného člověka, proto nevyvolá rozmíšky v rodině a dokonce se může stát mediátorem rodinných sporů. Navíc je vázán mlčenlivostí a má odbornost pro všechny běžné oblasti rozhodování.

Pečujete o umírajího?
Domluvte si konzultaci.
Sdílet