Top
ADVOKÁT PRAHA VRŠOVICE - volejte 704 700 705 / Trestní řízení  / Balíček do vězení? Ano, ale jen jednou za 3 měsíce
Balíček do vězení
12 Pro

Balíček do vězení? Ano, ale jen jednou za 3 měsíce

Tuhle otázku asi většina lidí nikdy řešit nebude, ale jak se říká, nikdy neříkej nikdy a kdo je připraven, není zaskočen. Proto je dobré vědět, jaká jsou pravidla pro to, když chcete poslat do vězení balíček nebo svého blízkého za mřížemi potěšit návštěvou.

Když už se někdo z vašich příbuzných, známých či kamarádů dostane do tíživé životní situace a je tzv. omezen na svobodě, začnete přemýšlet o tom, jak to v takovém vězení nebo vazbě asi chodí. Nejspíš se vám začnou vybavovat vzpomínky na různorodou kinematografickou tvorbu s vězeňskou tématikou. Já bych si nejspíše vzpomněl na seriál “Přítelkyně z domu smutku”. Ten skličující pocit nejen nesvobody, psychického strádání, ale také materiálního nedostatku čehokoliv, je velmi intenzivní.

Pokud máte to štěstí, že právní otázky za vás řeší dobrý obhájce, budete si spíše lámat hlavu tím, jak svému blízkému ve vazbě nebo vězení pomoci psychicky a materiálně. Ačkoliv je kontakt s obviněným či odsouzeným omezený, máte několik možností, jak tuto věc řešit.

Telefonní kontakt s obviněným či odsouzeným

Všeobecně lze říci, že telefonní styk obviněného a odsouzeného s osobou blízkou je možný. Existuje výjimka, kdy je obviněný vzat do vazby z důvodu obavy, že bude mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání.

Pochopitelně si ale nelze představit, že vězni na celách mají mobilní telefony nebo že je někde na chodbě volně přístupná hovorna. Vazba ani vězení nejsou lázně a vše má svá pravidla a omezení.

Předně je potřeba si vždy o možnost zatelefonovat požádat. Schvalovatel následně zkoumá, zda jsou údaje v žádosti o hovor správné a zda odpovídají pravidlům pro telefonní styk s obviněným či odsouzeným.

Vězeňská služba má také oprávnění seznamovat se s obsahem telefonního hovoru a v případě podezření přípravy nebo páchání trestného činu má právo takový hovor ukončit a celou věc nahlásit. Totéž platí i pro hovory s jinou než povolenou osobou. Odposlech nebo záznam hovoru není možný, jde-li o hovor odsouzeného s advokátem, se státními orgány České republiky, diplomatické mise atp.

Veškeré telefonní hovory hradí odsouzený / obviněný. Hovorné je strháváno z telefonní karty, kterou je možné dobíjet i “zvenčí”. Bližší informace vám podá příslušná vězeňská služba.

Návštěvy ve vazbě

Obviněný vzatý do vazby má právo přijmout návštěvu jednou za dva týdny. Psychickou podporu mu mohou dát však maximálně 4 osoby (počítají se i nezletilé děti), a to po dobu nanejvýš 90 minut.
Vězeňská služba však může omezit okruh lidí, kteří mohou obviněného navštívit, nebo stanovit další omezující pravidla vyplývající z vazebních důvodů. Naopak obhájce může obviněného navštěvovat bez jakéhokoliv omezení.

Návštěvy se uskutečňují zpravidla v pracovních dnech, v denní době, v návštěvní místnosti věznice, která je za tímto účelem vhodně upravená a vybavená.

Návštěvy ve vězení

Odsouzený má právo přijímat návštěvy blízkých osob po dobu celkem 3 hodin během jednoho kalendářního měsíce. Také zde platí omezení návštěvy na maximálně 4 osoby (včetně nezletilých dětí). Návštěvy odsouzených se uskutečňují v čase určeném ředitelem věznice, a to zpravidla ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu, v denní době, v návštěvní místnosti věznice, která je za tímto účelem vhodně upravená a vybavená.

Balíček

Balíček může obviněný dostat pouze jeden za 3 měsíce, odsouzený jeden za půl roku. Zásilka může obsahovat pouze potraviny a věci osobní potřeby do hmotnosti 5 kg. Všechny balíčky jsou kontrolovány vězeňskou službou, tudíž na pilníky rovnou zapomeňte.

Obviněnému můžete zaslat také oblečení, knihy, časopisy a hygienické potřeby, přičemž se na ně nevztahuje omezení četnosti ani hmotnosti. Jsou však omezeny možnostmi jejich uložení.

Dopis do vězení

Obviněný i odsouzený má právo přijímat i odesílat korespondenci bez omezení, pokud zákon nestanoví jinak. Odchozí poštu musí ovšem řádně uhradit.

Veškerá písemná komunikace podléhá kontrole. ze strany vězeňské služby, vyjma korespondence s advokátem, státními orgány České republiky, diplomatickou misí apod. Negramotnému obviněnému zajistí vězeňská služba přečtení došlých dopisů, nebo mu poskytne pomoc při sepisování žádostí, podání a stížností státním orgánům a při dopisování s obhájcem.

Sdílet