Top

Zastupování před soudem

Nikdo vám nezaručí výsledek. Ale na tom, s kým se společně vydáte do boje, extrémně záleží.

Zastupování před soudem je jedním z privilegií, které mohou vykonávat advokáti. Samozřejmě, že se můžete pustit do boje na vlastní pěst. Bude to ale stejně těžké, jako kopat studnu holýma rukama.

Mám bohaté zkušenosti v zastupování před soudem. Ve své praxi jsem se již účastnil mnoha sporů před soudy všech úrovní. Žaloba, odvolání, dovolání k Nejvyššímu soudu, stížnost k Ústavnímu soudu, žaloba k Evropskému soudu pro lidská práva, nic z toho nechybí v mém portfoliu.

 

Když předáváte rozhodnutí do rukou třetí osobě

Svým klientům vždy doporučuji nejdříve se pokusit najít s protistranou dohodu. Ta dohoda může i bolet, ale často je taková bolest snesitelnější, než soudní spor. Jakmile se totiž rozhodnete, že rozhodování ve sporu předáte do rukou třetí osobě, vaše role ve vyjednávání je tím do značné míry omezena. Stáváte se součástí představení, kde musíte přesvědčit diváka, že pravda je na vaší straně. A to je někdy mnohem složitější, než přemluvit protistranu k dohodě.

 

Síla je v detailu

Někdo by si mohl myslet, že pokud je zcela zřejmé, že právo je na jeho straně, nemůže spor dopadnout v jeho neprospěch. To je ovšem laický omyl. Právo bohužel, nebo možná bohudík, není exaktní věda a nefunguje tak, že vhodíte minci do přístroje s názvem soud a ten na základě faktů rozhodne. Velmi záleží na tom, co, jak a kdy soudu ke zvážení předložíte. A v tom je celé kouzlo umění zastupování před soudem.

Váš advokát musí být schopen převzít od vás veškeré informace a vybrat z nich ty podstatné. Musí umět sepsat žalobu tak, aby jí soud porozuměl, získal z ní důkazy a na jejich základě mohl spravedlivě rozhodnout. Dále musí váš advokát znát předpisy, zákony a příslušnou judikaturu, aby dostál pravidlům, která celý systém soudnictví vyžaduje. Nic z toho se nedá naučit z teorie. Musíte mít vlastní praktické zkušenosti, jak justice funguje.

 

Tak to ale nebylo!

Jednou z opravdu těžkých disciplín v zastupování před soudem je umět podpořit tvrzení důkazy. Pouhé tvrzení je sice zajímavé, ale když není ničím podloženo, může přijít protitvrzení a složité přesvědčování, že moje tvrzení je to pravdivé. Váš advokát by proto měl umět pečlivě skládat dohromady jednotlivé střípky důkazů a předkládat je tak, aby podpořil vaše tvrzení. Vězte, že soud u vašeho konání nestál se svíčkou a neviděl, jak se co událo. Máte-li děravou smlouvu nebo věc postavenou jen na ústních dohodách, je vykřesání spravedlivého rozsudku opravdový „majstrštyk„.

 

Už jsme to jednou řešili

Přestože český právní řád není postaven na precedentech, i u nás se mají soudy řídit judikaturou. To znamená, že pokud je váš případ totožný nebo přiléhavý k věci, která byla již soudem v minulosti pravomocně rozhodnuta, měl by soud rozhodnout v souladu s touto judikaturou. Je proto velmi záhodno mít advokáta, který má praktické zkušenosti ze soudních sporů a je velmi dobře obeznámen s rozhodovací praxí. Když svůj právní názor podpoříte judikaturou, minimálně tím můžete věci posunout rychleji dopředu.

Příklady úkonů advokáta při zastupování před soudem

Právní poradenství a konzultace ohledně možných postupů

Sepsání návrhu, vyjádření k návrhu

Zastupování v řízení

Žaloba, odvolání, dovolání, stížnost

Nevíte jak dále postupovat?
Kontaktujte mne.