Top

Advokátní úschova

Plácnutí ruky je skvělá věc, ale advokátní úschova je jistota.

Je to s podivem, ale i dnes se najdou lidé, kteří věří na dobré slovo. A to i v případě, že jsou v sázce velké peníze. Já naopak věřím, že advokátní úschova je jedinou jistotou, kterou v okamžiku vypořádání z obchodu s nemovitostí máte.

Advokátní úschova jako taková slouží k ochraně peněz uložením na účet advokáta z různých důvodů. V případě převodu vlastnictví nemovitosti se jedná o dočasné uložení kupní ceny do doby, než dojde k naplnění podstaty kupní smlouvy. Správně se označuje jako svěřenecká smlouva, která má za cíl zvýšit jistotu a důvěru, že smluvní strany řádně splní to, co si dohodly.

 

Advokát vstupuje do smluvního vztahu jako nezávislá třetí osoba, která zajistí, že k plnění dojde až ve chvíli, kdy je zajištěno i protiplnění. Pokud některá ze stran nesplní svou část dohody, je úschova jistotou, že z toho nebude mít porušitel dohody žádný prospěch.

Advokátní úschova je zpravidla zakotvena již v kupní smlouvě. Ujednání, která se na ni odkazují mohou být provázaná a zahrnovat řadu různých podmínek podle složitosti transakce. Při těch nejjednodušších to bývá podání návrhu na vklad do katastru ve chvíli, kdy je složena kupní cena do advokátní úschovy. A následné vydání kupní ceny z úschovy ve chvíli, kdy katastr provede zápis. Do hry ale mohou vstupovat i další podmínky i soby, například zprostředkovatel obchodu, realitní kancelář, více kupujících nebo prodávajících atd.

Advokáti mohou zakládat bankovní účty podléhající speciálně upravenému právnímu režimu dle svěřenecké nebo úschovní dohody. Vámi složené prostředky proto nemohou posloužit jako bezúročná půjčka pro třetí osobu. Úschova u advokáta vám dá jistotu, že s penězi bude naloženo jen v souladu se svěřeneckou smlouvou.

Příklady úkonů ke službě advokátní úschova

Právní poradenství a konzultace

Sepsání smlouvy o úschově nebo svěřenecké smlouvy

Úschova peněz a listin

Zprocesování podmínek vyplacení peněz nebo vydání dokumentů z úschovy

Nevíte jak dále postupovat?
Kontaktujte mne.