Top

Rozvod manželství

Když už na rozvod dojde, nedělejte další nevynucené chyby.

Může se to zdát zvláštní, ale každé manželství ukončí buď rozvod anebo smrt. I když výjimečně také změna pohlaví. Všechny tyto okamžiky jsou do jisté míry smutné a nesou s sebou těžké chvíle. Abyste se v nich nemuseli zabývat ještě komplikovanými zákony, je dobré k sobě mít jako podporu advokáta.

Rozvod řeší především Občanský zákoník. V něm se stanoví, že manželství může být rozvedeno, pokud je manželství hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení. V kontextu doby je možné tyto pojmy chápat poněkud subjektivně. Z tohoto pohledu je dobré vědět, kdy je bude soud zkoumat a kdy nikoliv.

 

Rozvod nesporný

Ačkoliv bývá rozvod plný dohadů a sporů a cokoliv, mohou se manželé na jedné věci shodnout. A to, že se chtějí rozvést. V takovém případě se k návrhu na rozvod jednoho z manželů připojí i ten druhý a zároveň se dohodnou na všem podstatném. Tím se v tomto ohledu rozumí, že se manželé shodli na péči o dítě, úpravě majetkových poměrů, bydlení a výživném. Soud se v takovém případě nebude zabývat příčinami rozvratu manželství a jednoduše jej rozvede. I tak ale do hry vstupují ještě další podmínky a některé dohody je třeba stvrdit písemně, proto je dobré, aby vám i s nesporným rozvodem poradil advokát.

 

Rozvod sporný

Ten nastává v okamžiku, kdy jeden z manželů s rozvodem nesouhlasí nebo se manželé nebyli schopni dohodnout na podstatných věcech uvedených v předchozím odstavci. V takovém případě se soud zabývá všemi okolnostmi, které vedly ke stavu, kdy před ním stojí dva manželé ve sporu, který by měl vyústit v rozvod manželství.

 

Tak či tak, vždy je k zahájení řízení potřeba alespoň návrh jednoho z manželů. Nikdo jiný nemůže návrh na rozvod za manžele podat. V průběhu řízení je možné, že navrhovatel svůj návrh může vzít zpátky. S tímto návrhem na zpětvzetí však musí souhlasit i druhá strana. Pokud byste například chtěli tímto postupem jen donutit svůj protějšek ke změně chování s plánem vzít jej následně zpět, nemusí vám takový plán vyjít.

Dalším bodem, na nějž je potřeba dát si pozor, je nemožnost odvolání proti rozsudku v nesporném rozvodu. Jestliže si v takovém případě uvědomíte, že jste se vlastně dohodli špatně a chtěli byste se odvolat, tato možnost tu není a dohoda platí.

Z výše uvedeného je patrné, že rozvod má kromě složité psychické stránky i komplikovanou stránku právní. Je zbytečné spoléhat se na vlastní přesvědčení, že za všechno může ten druhý a soud to přeci musí vidět. Nehledě na složitá procesní pravidla, která mohou mít vliv na konečný výsledek rozvodu. Vždy se proto raději obraťte na advokáta, který vám s rozvodem pomůže.

Příklady úkonů advokáta při rozvodu manželství

Poradenství a konzultace

Pokus smírného vyřešení životní situace

Sepsání návrhu na nesporný rozvod

Sepsání návrhu na sporný rozvod

Zastupování v rozvodovém řízení

Nevíte jak dále postupovat?
Kontaktujte mne.