Top

Daňová optimalizace

Maximální snížení daňového zatížení v rámci zákona.

Daňová optimalizace obnáší racionální opatření vedoucí ke snížení daňového zatížení. Najděte hranici možností v rámci zákona s pomocí advokáta.

Komplikované daňové předpisy znesnadňují určení, co je ještě zákonná daňová optimalizace a co je již daňový únik. Přehnaná opatrnost povede ke ztrátám, přílišná odvaha může skončit v trestním řízení.

 

Přesná definice chybí

Nikde není jasně definováno, co ještě je a co už není daňová optimalizace. Dojde-li na kontrolu, vždy se bude jednat o individuální posouzení konkrétního případu. Běžný legální způsob jak daňovou povinnost optimalizovat je pomocí slevy na dani, započitatelných položek, odpočtů atd. S tím ale souvisí podrobná znalost těchto možností v rámci aktuální právní úpravy.

Když k tomu přidáme nejednotnost postupu finančních orgánů a orgánů činných v trestním řízení, úroveň právního vědomí daňových subjektů, na než musí být brán ohled, a mezinárodní vztahy České republiky a z toho plynoucí nejednotnost v právní úpravě i judikatuře, získáme právní oříšek, k jehož rozlousknutí je rozhodně dobré mít advokáta.

 

Snížení základu daně

Daňová optimalizace pro snížení základu daně se provádí

  • uplatněním nákladů, které přímo souvisejí s výdělečnou činností subjektu,
  • uplatněním slevy na dani,
  • využitím daňového zvýhodnění.

 

Ve všech těchto případech je nutné znát podmínky, za nichž je tu kterou položku možné uplatnit. I proto existují zjednodušující varianty, jako například uplatnění nákladů pomocí paušálu, které výrazně snižují nároky na znalosti daňových předpisů pro uplatnitele. Pokud se ale pravidelně nezajímáte o změny v daňových zákonech, můžete se spálit i v případě, že tuto optimalizaci provádíte jen a pouze v dobré víře.

 

Daňová optimalizace vyhnutím se dani

Ačkoliv se to může z názvu zdát, není taková optimalizace v zásadě nelegální. Pouze za jistých okolností využívá mezer v zákoně. Můžete se tak například vyhnout placení daně z převodu nemovitosti, pokud nebudete standardně převádět samotnou nemovitost, ale prodáte společnost, která danou nemovitost vlastní. I zde ale platí, že bude-li prokázáno, že se jednalo pouze o účelové jednání s jediným cílem, a to vyhnout se placení daně, před kontrolními orgány to neobstojí.

 

Využití daňových rájů

Za daňové ráje jsou považovány státy, které jsou schopny financovat veřejné služby, aniž by vybíraly daně z příjmu. Logicky se tedy jedná o místa velmi vhodná k daňové optimalizaci. Evropská unie dlouhodobě vede boj proti využívání daňových rájů. Nikoliv však proto, že by taková daňová optimalizace byla nelegální. Daňové ráje znevýhodňují pozici ostatním zemím, které daně vybírají v odpovídající výši potřebné k zajištění chodu a tvorbě infrastruktury, jíž podnikatelé i fyzické osoby ve skutečném místě svého podnikání využívají. Nemluvě o chybějící účinné výměně informací a transparentnosti.

 

Chcete-li využít maximum toho, co vám legální daňová optimalizace přináší, spojte se s advokátem, který vám pomůže nastavit správně parametry vašeho podnikání.

Příklady úkonů advokáta ve službě daňová optimalizace

Poradenství a konzultace ohledně volby strategie

Správa pohledávek

Zastupování v řízení

Nevíte jak dále postupovat?
Kontaktujte mne.