Top

Ochrana spotřebitele

Spotřebitelská práva jsou silně chráněna. A to je dobře. Proto se toho nebojte využít.

Ačkoliv se to někdy nemusí zdát, ochrana práv spotřebitele je v českém právním řádu velmi široce zakotvena. To je na jednu stranu dobře, na druhou stranu je velmi náročné se všemi těmi zákony prokousat. A pak je ještě umět správně použít. K tomu se právě s výhodou hodí dobrý advokát.

Ochrana spotřebitele je obsažena ve dvou významných zákonech. Tím základním je Občanský zákoník, který stanoví např. pravidla pro kupní smlouvy. Druhým je přímo Zákon o ochraně spotřebitele. Zejména v těchto právních normách naleznete například postup při reklamaci nebo zásady mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

 

A proč je ochrana spotřebitele tak důležitá?

K vysvětlení je zapotřebí si nejprve upřesnit, kdo to vlastně spotřebitel je. Kupodivu to není každý, kdo něco spotřebovává, ale ten, kdo mimo rámec svého podnikání nebo výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním nějak jedná, a to pro svou vlastní soukromou potřebu. Pokud si jdete například koupit televizor do svého obýváku a chcete se na něm dívat na fotbal, budete z hlediska zákona chráněni jako spotřebitel. Provedete-li tentýž úkon, ale jako office manažer společnosti, v níž pracujete, za účelem pouštět lidem v kanceláři reklamy na výrobky, pak se na vás žádná ochrana spotřebitele nevztahuje.

Zákonodárce totiž vychází z rozumného předpokladu, že pro výkon svého podnikání nebo povolání je zapotřebí jisté míry znalostí a odbornosti, kterou pro svoji činnost potřebujete. Oproti tomu běžný člověk se může dostat ve svém životě do situace, na kterou není a nemusí být zcela připraven. Obzvláště senioři mohou být ve značné nevýhodě. A právě toho by mohli někteří „podnikatelé“ šikovně využít, respektive zneužít. V tu chvíli nastupuje zákon a stanovuje jasná pravidla.

 

Takže může být spotřebitel zcela v klidu?

Ne tak docela. Jak tomu na světě většinou chodí, zákon bývá o jeden krok pozadu. Proto je dobré se na ochranu spotřebitele nespoléhat na 100 % a být stále obezřetní. Vzpomeňme na ještě nedávné kauzy okolo takzvaných „šmejdů“. Až dnes zákon pomalu dostává tato individua do patřičných mezí, i když ti se velmi obratně kroutí a nacházejí nové cesty, jak spotřebitele přelstít.

 

A k čemu je dobrý advokát?

Advokát je pro spotřebitele pákou, jak svá práva náležitě využít. Je sice mnoho informací, které jsou volně dostupné na internetu a vlastně i zákony si spotřebitel může nastudovat. Stejně tak by si ale mohl nastudovat postup a vyoperovat slepé střevo. Pravidla přírody jsou známá a anatomie také. Ale pustili byste se do toho sami? Patrně ne, protože jste rozumní a nechcete se zabít. I když se trochu obávám, že pár jedinců by se s trochou opiátů do této operace pustilo. Já to ovšem nedoporučuji, stejně jako domáhat se svých práv neodbornou cestou.

Proto vřele doporučuji. Dostanete-li se jakožto spotřebitel do sporu s podnikatelem, obraťte se na mne. Společně najdeme správnou cestu, jak se domoci vašich práv.

Příklady úkonů advokáta pro tento typ věci

Právní konzultace a návrh postupů

Pokus o smírné vyřešení sporu

Sepsání předžalobní výzvy

Kontakt se státními dohledovými orgány

Sepsání a podání žaloby k soudu

Zastupování ve sporu před soudem

Nevíte jak dále postupovat?
Kontaktujte mne.