Top

Nákup a prodej nemovitosti

Nespoléhejte na to, že vše dobře dopadne. Kdo je připraven, není zaskočen.

Nákup nebo prodej nemovitosti je pro většinu lidí nejvýznamnější finanční transakce v životě. Nespoléhejte proto na štěstí a čiňte všechny kroky odpovědně a s pomocí advokáta.

S přihlédnutím k významu, který nákup a prodej nemovitosti v životě člověka má, nestojí za to riskovat. Nikdy s nákupem nespěchejte, nenechte se tlačit a vždy buďte ostražití.

 

Než se zavážete

Každý nákup nemovitosti by měl začít její důkladnou prohlídkou. A není to jen o tom, získat příjemný pocit z místa. Kromě vizuálního dojmu je třeba se ptát na mnoho dalších věcí, ovlivňujících hodnotu nemovitosti a možnost s ní nakládat. Již v tomto kroku je dobré, mít s sebou na prohlídce advokáta. Prodávající bude vědět, že jste obezřetní, a vy se nenecháte odbít polovičatými informacemi. Jaké jsou závazky na nemovitosti, jaký je dluh na SVJ, umožňuje družstvo pronájem třetí osobě, atd.

 

Rezervační smlouva

Pokud probíhá nákup a prodej nemovitosti přes realitní kancelář, bývá obvykle prvním závazkem ke koupi rezervační smlouva. Tu by měl zcela jistě zkontrolovat váš advokát. Její součástí by měla být i budoucí smlouva kupní. Podepíšete-li rezervační smlouvu bez toho, abyste se důkladně seznámili s podmínkami kupní smlouvy, může vás čekat nepříjemné překvapení.

 

Podpis kupní smlouvy z vás nedělá majitele

Nákup a prodej nemovitosti má tu záludnost, že podpisem kupní smlouvy se nestáváte automaticky jejím majitelem. Tím se stanete až po provedení zápisu vlastnictví do katastru nemovitostí. A právě proto je rozumné využít také advokátní úschovy. Ta vám zaručí, že kupní cena bude prodejci vyplacena až v okamžiku skutečného převodu vlastnických práv v KN. Stejně tak prodejce se může pojistit tím, že návrh na vklad do katastru nemovitostí bude učiněn až v okamžiku složení celé kupní ceny na účet advokáta. Ideální proto je, pokud máte svého advokáta, který vás provede celým procesem nákupu nebo prodeje nemovitosti.

Příklady úkonů advokáta pro nákup a prodej nemovitosti

Konzultace ohledně možných postupů

Prověrka nemovitostí

Kontrola dluhů a exekucí

Sepsání kupní smlouvy

Příprava návrhu na vklad do katastru nemovitostí

Zastupování v řízení

Nevíte jak dále postupovat?
Kontaktujte mne.