Top

Start-up

Selský rozum, entusiasmus a moderní technologie postavené na pevném právním základě.

Když rozjíždíte start-up, je to úžasný pocit. Vzniká něco nového, dynamického, svěžího. Stále se ale musíte vracet nohama na zem, když řešíte všechny ty administrativní a právní záležitosti. Ale ve skutečnosti nemusíte.

Ať už jste start-up, malý nebo začínající podnikatel, jedete na maximum. Vaše podnikání je součástí vašeho života. Když najdete spolehlivého partnera, který vám pomůže, je to malý zázrak.

 

Volba náležité právní formy

Neexistují univerzální pravidla, v jaké právní formě by start-up měl podnikání začínat. Pro někoho je vhodné začínat jako živnostník, někdo může rozjíždět své podnikání jako fyzická osoba a jiný potřebuje rovnou založit společnost s ručením omezeným nebo dokonce akciovou společnost. Vše je závislé od představ a přání začínajícího podnikatele, jeho potřeb a podnikatelského plánu.

 

Zapojení investora

Jedním ze zásadních okamžiků pro každý start-up je vstup strategického investora. Není to jen o tom takového najít, ale také dokázat mu nabídnout aktivně takové podmínky, které budou výhodné pro obě strany. Nenechte se zbytečně připravit o to nejcennější, co máte, jen pod vidinou velkých slibů. Nastavení podmínek pro investora je pro další rozvoj zásadní.

 

Chraňte to podstatné

Jakmile pustíte svůj nápad do světa, je velké riziko, že někdo bude rychlejší než vy. Využijte proto všech možností, které vám nabízí ochrana práv duševního vlastnictví, sepište si smlouvy o mlčenlivosti, mějte dobře ošetřené licenční smlouvy nebo smlouvy o zachování know-how. Své geniální nápady ochraňte patenty nebo průmyslovými vzory.

 

Když se pohybujete ve světě virtu

Převážná většina start-upů se rozvíjí na poli moderních technologií a v prostředí internetu. Mnoho záležitostí je proto řešeno elektronickou formou. Někdy proto může být problém aplikovat zákony, které s takovými možnostmi ani nepočítaly. Advokát se znalostí moderních technologií je pro vás proto klíčový.

 

Jste-li začínající podnikatel, musíte se především věnovat rozvoji svého podnikání. Záležitosti, které řešili již miliony lidí před vámi a které mají jasná pravidla v podobě zákonů, můžete nechat na advokáta. Jedině tak si uvolníte ruce na to, co je pro váš start-up podstatné. Postavit pevnou vazbu start up – právo nechte na odborníka. Kdo se nenaučí delegovat, nemůže ve světě, jemuž vládnou velké a agilní obchodní společnosti obstát.

Příklady úkonů advokáta pro start-up

Právní poradenství a konzultace

Poradenství při volbě formy podnikání

Poradenství při volbě podmínek investic

Zastupování před orgány

Zastupování při jednání s obchodními partnery

Nevíte jak dále postupovat?
Kontaktujte mne.